Zásady práce s Vašimi údaji

Jsme společnost JBM sro se sídlem Třída 1. května 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka č. 1 40629/V.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.nejlevnejsiebazeny.cz

Při poskytování našich služeb, prodeji zboží a provozování našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje 95/ 46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s našimi produkty a službami, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte a to hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a druh zboží.

Z jakého důvodu?

Na základě zaslaných osobních údajů Vás následně budeme kontaktovat v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb.

Na základě jakého právního základu?

Jde o zpracování na základě či. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s vámi komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle 24 hodin od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s osobními údaji, které od Vás potřebujeme k zajištění uzavření smlouvy o poskytnutí našeho zboží nebo služeb. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli splnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy – dodání zboží nebo poskytování služeb. Využitím kontaktních údajů budeme s Vámi také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou z obecně závazných právních předpisů (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

>

Na základě jakého právního základu zpracováváme osobní údaje?

Jde o zpracování na základě či. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a či. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s Vámi uzavřít smlouvu o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Během dodání zboží nebo poskytování služeb a poté 10 let od posledního poskytnutí takových služeb nebo dodání zboží.

C. Newsletter (komerční komunikace)

Pokud jste si u nás zakoupili zboží nebo služby a zároveň jste výslovně neodmítli zasílání marketingových sdělení, použijeme Vaši e-mailovou adresu na zasílání našich marketingových sdělení.

Na základě jakého právního základu?

Jde o zpracování na základě či. 1 písm. f) GDPR – naše oprávněné zájmy, kterými jsou marketingová komunikace cílená na naše zákazníky.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od Vašeho posledního nákupu. V případě, že nechcete nadále dostávat naše marketingová sdělení, můžete se kdykoli odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: privacy@nejlacnejsiebazeny.sk

II. Kdo se k údajům dostane?

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k Vašim osobním údajům z důvodu toho, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  1. společnosti podílející se na expedici zboží: Direct Parcel Distribution CZ, s. 26367/B. Geis SK s.r.o., IČ: 31 324 428, se sídlem Trňanská 6, 96 001 Zvolen, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica 2083/S. Packeta s. r. o., IČ: 48 136 999, se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika zapsaná v Obchodním rejstříku Okresním soudem Bratislava I oddíl Sro, vložka č.. 105158/.
  2. společnosti podílející se na expedici plateb: Global Payments sro, která podniká v České republice, se sídlem v Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 042 35 452 zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 244453, jednající na Slovensku prostřednictvím své organizační složky Global Payments sro, organizační složka, se sídlem na Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava - Nové Město, IČ: 50 010 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním Bratislava I, oddíl Po, vložka 3016/B. Společnost Global Payments s.r.o. je regulována Českou národní bankou a oprávněna poskytovat platební služby podle zákona č.j. 370/2017 Sb. o platebním styku na základě povolení České národní banky.

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

  1. poskytovatel účetních služeb

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dále měli vědět

V naší společnosti nemáme zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy@nejlacnejsiebazeny.sk nebo zavolejte na tel. čj. +421 911 817 197

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úkoly, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokáží také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobeny Vaší osobě a Vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  1. Nevyhnutelné cookies: jsou potřebné k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tuto kategorii cookies nelze zakázat.
  2. Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno nalézt to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  3. Reklamní cookies: používají se pro sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

    Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou také používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel a popis cookies

Doba trvání

ARRAffinitySameSite

.plugin.homecredit.cz

Cookies potřebné pro správné fungování splátkových systémů společnosti HomeCredit.

Permanentní

PHPSESSID

www.nejlevnejsiebazeny.cz

Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyku PHP. Toto je obecný identifikátor, který se používá k udržování proměnných relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro danou stránku, ale dobrým příkladem je udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami.

Permanentní

_ga

.nejlevnejsiebazeny.sk

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnut v každém požadavku na stránku a používá se pro výpočet údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.

Relační (2 roky)

_gid

.nejlevnejsiebazeny.sk

Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek.

Relační (24 hodin)

test_cookie

.doubleclick.net

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (která je ve vlastnictví společnosti Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webové stránky podporuje soubory cookie.

Relační (15 minut)

_gcl_au

.nejlevnejsiebazeny.sk

Používá jej Google AdSense k experimentování s efektivností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby.

Relační (3 měsíce)

IDE

.doubleclick.net

Tento soubor cookie je nastaven společností Doubleclick a poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky.

Relační (1 rok)

_gat_gtag_UA_xxxxxxxx_1

.nejlevnejsiebazeny.sk

Tento soubor cookie je součástí služby Google Analytics a používá se k omezení požadavků (míra požadavků na omezení).

Relační (1 minuta)

language

www.nejlevnejsiebazeny.cz

S tímto názvem je spojeno mnoho různých typů souborů cookie a obecně se doporučuje podrobnější pohled na to, jak se používá na konkrétním webu. Ve většině případů se však pravděpodobně použije k ukládání jazykových preferencí, případně k poskytování obsahu v uloženém jazyce. Zde uvedená kategorie ICC je založena na tomto použití.

Relační (1 rok)

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tvz. cookie liště. Soubory cookies můžete také následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit používání pouze některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s údaji nezacházíme správně, máte právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je v naší jurisdikci:

Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, Česká republika (https://dataprotection .gov.sk/uoou/cs), nebo se obrátit na soud.

Tyto zásady jsou účinné od 01.01.2022